Aald Hielpen probeert als folkloristische vereniging het rijke cultuurgoed van Hindeloopen te bewaren. We doen dit door middel van dansen, zingen, tonen van de klederdracht en het geven van voorstellingen met toneelspel waarbij ook verteld wordt over die rijke geschiedenis.

Maar ook op andere manieren wil Aald Hielpen de oude doelstellingen navolgen. Dit heeft geleid tot het produceren van een CD met oorspronkelijke, Hindelooper liederen en een boek genaamd: Hindeloopen. Stad van levende herinneringen