Zang, dans en historie van Hindeloopen

De voorstelling die het meest gespeeld wordt: dans en zang, afgewisseld met toelichtingen op de historie van Hindeloopen en de specifieke Hindelooper klederdracht. Dit is de meest flexibele voorstelling. Aanpassen aan de locatie, de voorstelling inkorten of juist langer maken, wat meer aandacht geven aan het dansen of juist wat meer informatie over de Hindelooper geschiedenis of de klederdracht geven? Bij deze voorstelling is dit allemaal mogelijk. Daarnaast kan de voorstelling uitgebreid worden met het aanleren van een paar dansen. Onze ervaren dansers leren u in korte tijd een paar bekende volksdansen. In de pauze kunt u vaak kennis maken met het oude ambacht zeilmaken. Eén van onze leden toont hoe in de 18e / 19e eeuw gewerkt werd aan de zeilen en allerlei kleine voorwerpen van zeildoek.

De liederen en dansen in alle voorstellingen werden indertijd in Hindeloopen en andere kustplaatsen gezongen en gedanst. Op het repertoire staan naast de toen gebruikelijke liederen in het Nederlands, ook een aantal oude liederen in de Hindelooper taal. Bij dans en zang wordt de groep begeleid door muzikanten die meestal gebruik maken van accordeons. Andere instrumenten die gebruikt kunnen worden zijn trekzak, fluit, trommel, stampstok, bultkarkas, gûfe (Nederlands: foekepot of rommelpot), noordskebalke en draailier.

Lengte voorstelling: in overleg te bepalen.
Locatie: bijna elke locatie is geschikt: grasveld, podium, zaal, straat, enz.
Benodigdheden: i.v.m. de verstaanbaarheid, bij voorkeur een geluidsinstallatie met twee microfoons. Desgewenst kan Aald Hielpen voor een geluidsinstallatie zorgen.