Hindeloopen

Aan het IJsselmeer, vroeger Zuiderzee geheten, ligt het oude stadje Hindeloopen, bakermat van de zang- en dansgroep Aald Hielpen. Hindeloopen is een van de kleinere Friese elf steden, maar het heeft een geheel eigen karakter. Dit komt tot uitdrukking in de bijzondere geschiedenis, een aparte woon- en leefcultuur, een kleurrijke klederdracht en een eigen taal.

In de 17e en 18e eeuw was het grootste deel van de mannelijke Hindelooper bevolking betrokken bij de handel en zeevaart op Scandinavië en Rusland. De Hindeloopers voeren naar het noorden om hout te halen. Mede door de band met de wereldstad Amsterdam kwam Hindeloopen in de 17e en 18e eeuw tot grote bloei. De stad telde in de bloeitijd ± 2300 inwoners tegen nu ca. 850.

Door de geïsoleerde ligging van Hindeloopen hadden de Hindelooper vrouwen vrij weinig contact met het Friese achterland en konden zij hun eigen gewoonten en gebruiken koesteren. Hun huizen waren aan de binnenzijde voor een groot gedeelte betegeld en overal stond Chinees porselein. Heel bijzonder was dat werkelijk alles, van kasten, tafels tot de kleinste gebruiksvoorwerpen, op Hindelooper wijze beschilderd werd. Door de Franse overheersing eindigde in de 19e eeuw de bloeiperiode. De handelslieden en schippers vertrokken naar Amsterdam en Hindeloopen werd een arm vissersstadje. In de loop van de 20e eeuw ging het langzamerhand weer beter met Hindeloopen door de opkomst van het toerisme.