110-jarig Jubileum

Op 23 oktober 1912 werd in Hindeloopen de vereniging “oud Hindeloopen” opgericht. Deze vereniging is de grondlegger van de huidige folkloristische zang- en dansgroep “Aald Hielpen”.

In 2022 vieren we dan ook ons 110-jarig jubileum. Aald Hielpen is uniek in zijn soort. We zijn de oudste folkloregroep van Nederland en nog steeds springlevend. Onze groep spreekt in binnen- en buitenland tot de voorbeelding. Daarnaast zijn we nog steeds in trek bij jong en oud. Dit zien we terug in onze optredens waar met veel belangstelling naar wordt gekeken, maar ook zeker in de interesse door de aanmelding van nieuwe leden en donateurs. We genieten er dan ook van dat we ambassadeurs mogen zijn van ons unieke likje stee!

We willen dit jubileum niet in stilte voorbij laten gaan In 2022 willen we elke maand een activiteit organiseren. We hopen dat elke Hylper zal kunnen genieten van de activiteiten die we aanbieden. Onderstaand het programma zoals we deze in 2022 aan u zullen presenteren.