Nieuws

Naar het nieuwsarchief


PDF Jaarverslag Aald Hielpen 2013
PDF Jaarverslag kledingcommissie Aald Hielpen 2013Slotavond jubileum Aald Hielpen

 

Nadat we met z’n allen in Hylpen op zo’n fantastische wijze het 100-jarig jubileum van Aald Hielpen hebben gevierd, wilden we dit jubileumjaar ook met z’n allen op passende wijze afsluiten.

Alle medewerkers van de verenigingen en hun vele vrijwilligers waren uitgenodigd in gemeenschapscentrum De Foeke op zaterdag 17 november. Een 100-tal medewerkers had aan deze uitnodiging gevolg gegeven.

In zijn dankwoord haalde de voorzitter van Aald Hielpen, Andries Blom, nog wat herinneringen op en hoopte dat vooral de Nostalgische dag, in wat voor vorm dan ook, een vervolg zal krijgen. Immers, iedereen was zeer enthousiast!

Ter opluistering liet zeemanskoor Auke Wijbesz. nog enkele zeemansliederen horen. Verder kon ieder zich vermaken met de vele foto’s en enkele filmpjes die werden vertoond.

Erik Dijkstra, de beheerder van De Foeke,  had voor een zeer smakelijk koud en warm buffet gezorgd. Hierbij werd nog (zeer) gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.

 

Het bestuur en de leden van Aald Hielpen kijken met veel voldoening terug op dit, voor ons, zo bijzondere verenigingsjaar!

 

Geslaagde jubileumviering

Op 6 juli vond de officiële jubileumviering plaats. Aald Hielpen werd deze avond door burgemeester Hayo Apotheker onderscheiden met de Koninklijke erepenning. De feestelijkheden werden opgeluisterd door kledingshows van de Zaanse Kaper en Staphorster is hip!.

Hier een fotoverslag van deze kledingshows.

 

De volgende dag, een mooie zomerse dag werd de viering voortgezet met het Nostalgisch feest.

De klompjes zeilden, de priksleden rolden over de baan en Hindeloopen en zijn inwoners hadden zich mooi gemaakt voor de vele bezoekers. Overal in de stad werd muziek gemaakt, gezongen of gedanst. Een fantastische dag!

Een eerste fotoimpressie van deze dag staat hier.

In het Fotoarchief is middels foto's een verslag van de festiviteiten rond het jubileum gemaakt.

 

De volgende film is op 7 juli tijdens het Nostalgisch feest gemaakt.

 

 

 

Op 22 september vind het laatste onderdeel van de jubileumviering plaats, het Balfolk. Lekker een hele dag ongecompliceerd dansen. Zie het programma op de Jubileumpagina.

 

 

Programma Jubileum Aald Hielpen

Aald Hielpen vier het honderjarig bestaan op 7 juli 2012. Heel Hindeloopen werkt mee aan deze dag. Vele inwoners zullen in nostalgische of historische kostuums op straat verschijnen. Diverse oude ambachten zullen in de straten van Hindeloopen beoefend worden. Hindelooper koren en trekzakclub spelen een deuntje in de straten. 's Middags tijdens het Dans en zangfestival laten twee buitenlandse en een paar bijzondere  Nederlandse dansgroepen u kennis maken met hun dansen en liederen. Het programma voor deze dag vindt u op de Jubileumpagina.

 

Geschiedenis van Aald Hielpen in foto's

Een vereniging, waar bij de oprichting al uitdrukkelijk is vermeld dat geschiedenis, kleding e.d. bewaard moeten blijven, heeft natuurlijk een heel archief. Tot nu toe was dit papieren archief niet eenvoudig raadpleegbaar. In het nieuwe Fotoarchief zijn nu de hoogtepunten uit de geschiedenis van Aald Hielpen te raadplegen. Een honderdjarige heeft immers heel wat mee gemaakt!

 

De afgelopen tijd zijn de hoogtepunten uit het archief gezocht, zijn deze foto's gedigitaliseerd en via de Fotogalerie ontsloten. Op de hoofdpagina vind u alle hoogtepunten van vandaag tot 1912.

Hier treft u ook de map 'Fotoarchief per jaar' aan, waar per jaar nog meer foto's te bekijken zijn. Heeft u nog een bijzondere foto, die geschikt zou zijn voor het Fotoarchief neem dat contact met ons op via de Contactpagina.

Wij wensen iedereen veel kijkplezier met de rijke historie van onze vereniging.

 

Aald Hielpen zoekt contact met oud-leden

Dit jaar viert Aald Hielpen het 100-jarig jubileum. Dit wordt in het weekend van 6, 7 en 8 juli aanstaande gevierd. Ook onze oud-leden willen wij graag bij de festiviteiten betrekken. Geef uw adres en mail-adres daarom zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat. Zie hiervoor de Contactpagina.

 

Op 19 oktober 1912 wordt er in de Leeuwarder Courant vermeld dat de “Vereeniging ter bevordering en meerder gebruik van de Oud-Hindelooper klederdracht” is opgericht.

De vereniging krijgt de naam “Oud Hindeloopen”.

Op 17 december 1913 wordt de vereniging omgezet in een stichting.

In 1984 wordt de stichting weer omgezet in een vereniging. De nieuwe naam luidt vanaf dat moment: “Vereniging Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen”. De doelstelling van de vereniging is al die jaren ongewijzigd gebleven.

In de afgelopen 100 jaar hebben de leden van deze vereniging zich vaak en pontificaal gepresenteerd bij legio gelegenheden. In de beginjaren alleen in Nederland, maar later als dansgroep ook in het buitenland.

 

In 2012 zal Aald Hielpen dus haar 100-jarig jubileum vieren.

Uiteraard willen wij hier ruimschoots aandacht aan schenken en we hopen dat de hele stad Hylpen dit met ons mee wil vieren.

 

Het weekend van 6-7-8 juli zal geheel in het teken staan van dit feest. Met als opening een receptie waar ook alle donateurs en oud-leden voor uitgenodigd zullen worden.

We roepen alle oud-leden op om hun adres door te geven, zodat wij een uitnodiging kunnen sturen.

Mocht u nog adressen hebben van andere oud-leden die nu buiten Hylpen wonen, dan graag een mailtje naar ons secretariaat.

 

 

Niijiersweansk

Op 8 januari vond in de Foeke in Hindeloopen de Nieuwjaarsreceptie plaats. Met de niijiersweansk "Oertiynking op in niijiersdei" geschreven voor 1838 door Sierd Okkes Roosje, heeft Aald Hielpen al zingend het startsein gegeven voor een bijzonder jubileumjaar. Aald Hielpen bestaat dit jaar namelijk 100 jaar. Het voorlopige programma vind u in onderstaande bericht.

 

 

2012: Aald Hielpen 100 jaar!

 

Aald Hielpen is in 2012 al 100 jaar bezig om de unieke Hindelooper geschiedenis levend te houden. Dat doen we door in Nederland en de rest van de wereld over de rijke geschiedenis van onze stad te vertellen en de unieke Hindelooper klederdracht en  schilderkunst te tonen.

 

Net als in de beginperiode van Aald Hielpen, zingen we bij voorstellingen vaak de liederen die hier vroeger in het Nederlands of Hylpers gezongen werden. Natuurlijk word er gedanst en bij het Winterprogramma krijgen de toeschouwers in toneelvorm te zien hoe het in Hindeloopen ’s winters toeging als de mannen eindelijk weer van zee terug waren gekomen.

 

Daarmee voldoen ook de leden van 100 jaar later, nog steeds aan de opdracht van de oprichters. Want op 19 oktober 1912 werd in Hindeloopen de vereniging 'Oud-Hindeloopen' opgericht. Het doel van deze vereniging was: "de opwekking van belangstelling voor de oud Hindeloopsche kleederdracht met daarbij behoorende versierselen en al datgene, wat betrekking heeft op het leven, de gebruiken en de gewoonten van de vroegere inwoners van Hindeloopen".
 

Wij vieren ons jubileum op 6, 7 en 8 juli 2012. Het gehele jaar door vinden er activiteiten plaats ter gelegenheid van ons eeuwfeest. Het programma is nog in ontwikkeling, maar de volgende data kunnen alvast genoteerd worden.
 

Voorlopige agenda:

 

8 januari:

Het jubileumjaar wordt geopend met het lied Oertynking op in niijiersdei. Dit lied, dat dateert van ca. 1850, zingen wij op de nieuwjaarsreceptie in gemeenschapscentrum De Foeke op zondag 8 januari om 16.00 uur.

 

28 mei:

Op pinkstermaandag, 28 mei danst Aald Hielpen onder de Pinksterkronen tijdens de doorkomst van de deelnemers aan de elfstedenfietstocht op weg naar de finish in Bolsward.


6 juli:

Vandaag wordt het eerste exemplaar uitgereikt van een boek, waarin naast het verleden en heden van Hindeloopen, Aald Hielpen een belangrijke plaats inneemt.

7 juli:

Zaterdagmiddag 7 juli wordt er in Hindeloopen een folkloristisch festival gehouden. Twee buitenlandse en drie Nederlandse groepen zullen hier hun beste beentje voorzetten.
 

8 juli:
Op zondag 8 juli wordt de expositie over Aald Hielpen in Museum Hindeloopen geopend. 

 

 

Naar het nieuwsarchief

 

Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen  |  Tuinen 18,  8713 KM Hindeloopen  |  +31 (0)514-521508  |  Mail ons


Copyright Aald Hielpen 2014