Optredens

Aald Hielpen heeft momenteel de volgende voorstellingen op het programma staan:

Zang, dans en historie van Hindeloopen:
De voorstelling die het meest gespeeld wordt: dans en zang, afgewisseld met toelichtingen op de historie van Hindeloopen en de specifieke Hindelooper klederdracht. Dit is de meest flexibele voorstelling. Aanpassen aan de locatie, de voorstelling inkorten of juist langer maken, wat meer aandacht geven aan het dansen of juist wat meer informatie over de Hindelooper geschiedenis of de klederdracht geven? Bij deze voorstelling is dit allemaal mogelijk. Daarnaast kan de voorstelling uitgebreid worden met het aanleren van een paar dansen. Onze ervaren dansers leren u in korte tijd een paar bekende volksdansen. In de pauze kunt u vaak kennis maken met het oude ambacht zeilmaken. Eén van onze leden toont hoe in de 18e / 19e eeuw gewerkt werd aan de zeilen en allerlei kleine voorwerpen van zeildoek.

De liederen en dansen in alle voorstellingen werden indertijd in Hindeloopen en andere kustplaatsen gezongen en gedanst. Op het repertoire staan naast de toen gebruikelijke liederen in het Nederlands, ook een aantal oude liederen in de Hindelooper taal. Bij dans en zang wordt de groep begeleid door muzikanten die meestal gebruik maken van accordeons. Andere instrumenten die gebruikt kunnen worden zijn trekzak, fluit, trommel, stampstok, bultkarkas, gûfe (Nederlands: foekepot of rommelpot), noordskebalke en draailier.

Lengte voorstelling: in overleg te bepalen: één of meerdere malen, 10 minuten tot 2 uur, al dan niet met pauze.
Locatie: bijna elke locatie is geschikt: grasveld, podium, zaal, straat, enz.
Benodigdheden: i.v.m. de verstaanbaarheid, bij voorkeur een geluidsinstallatie met twee microfoons. Desgewenst kan Aald Hielpen voor een geluidsinstallatie zorgen.

Winter in Hindeloopen:
Voor de pauze wordt een gecomprimeerde voorstelling “Zang, dans en historie van Hindeloopen” gegeven. Hierbij komt de historie van Hindeloopen en de klederdracht natuurlijk ook aan bod.

Na de pauze worden in een fleurig toneelstuk met zang, dans en oude gebruiken getoond hoe de Hindeloopers de winterperiode doorbrachten. Als de mannen in november weer thuis kwamen van hun zeereizen, bloeide immers het sociale leven weer. Rechtspraak kon weer plaats vinden doordat de vroedman thuis was, liefdes kregen kans om op te bloeien, u ziet het wintervermaak op het ijs tijdens de destijds zeer strenge winters en u maakt kennis met allerlei oude, typisch Hindelooper gebruiken.

Lengte voorstelling: In overleg te bepalen, voor de pauze ongeveer één uur, na de pauze plusminus 45 minuten.
Locatie: bijvoorkeur zaal met een podium, of een zaal waar het publiek meer achter in de zaal zit.
Benodigdheden: geluidsinstallatie met meerder microfoons. Bij deze voorstelling kan een decor gebruikt worden wat een sfeerbeeld van Hindeloopen in de 18e eeuw geeft.
In verband met de vele, vaak antieke rekwisieten, zal voor deze voorstelling een extra vergoeding gevraagd worden.

Klederdrachtshow en demonstratie Hindelooper schilderen:
De historie van Hindeloopen en diverse details van de Hindelooper klederdracht worden al dan niet met een diapresentatie toegelicht. In de daarop volgende klederdrachtshow worden de vele variaties van de rijke Hindelooper klederdracht getoond. Afhankelijk van het tijdstip en de locatie kunnen ook verschillende vormen van de kinderdracht getoond worden. Tijdens de pauze en na afloop kunt u zien hoe een Hindelooper schilder de meubels, dienbladen of andere gebruiksvoorwerpen van de zwierige Hindelooper krullen en bloemen voorziet. Een diapresentatie over Hindelooper schilderwerk behoort ook tot de mogelijkheden. Combinatie met de andere voorstelling behoort ook tot de mogelijkheid.

Klederdrachtshow in StaphorstKlederdrachtshow en demonstratie Hindelooper schilderen:

Lengte voorstelling: In overleg te bepalen, variërend van 1 tot 2 uur.

Locatie: zaal (bij voorkeur met een podium)

Benodigdheden: geluidsinstallatie en projectieapparatuur. Desgewenst kan Aald Hielpen ook voor deze apparatuur zorgen.

Voor vragen over kosten, beschikbare data, of de inhoud van een voorstelling, kunt u altijd contact met ons secretariaat opnemen. U kunt hier ook terecht voor een link waar u  promotiefoto’s in hoge kwaliteit kunt downloaden.

In overleg met u als organisator lukt het ons vast om er een geslaagd feest van te maken.