Op 23 oktober 1912 werd in Hindeloopen de vereniging “oud Hindeloopen” opgericht. Deze vereniging is de grondlegger van de huidige  folkloristische zang- en dansgroep “Aald Hielpen”.

In 2022 vieren we dan ook ons 110-jarig jubileum.  Aald Hielpen is uniek in zijn soort. We zijn de oudste folkloregroep van Nederland en nog steeds springlevend. Onze groep spreekt in binnen- en buitenland tot de voorbeelding. Daarnaast zijn we nog steeds in trek bij jong en oud. Dit zien we terug in onze optredens waar met veel belangstelling naar wordt gekeken, maar ook zeker in de interesse door de aanmelding van nieuwe leden en donateurs. We genieten er dan ook van dat we ambassadeurs mogen zijn van ons unieke likje stee!

We willen dit jubileum niet in stilte voorbij laten gaan In 2022 willen we elke maand een activiteit organiseren. We hopen dat elke Hylper zal kunnen genieten van de activiteiten die we aanbieden. Onderstaand het programma zoals we deze in 2022 aan u zullen presenteren.

Zondag 23 januari 2022
Lezing Sits en workshop “wat kan ik met Sits”  [i.v.m. COVID Afgelast]

Zondag 13 februari 2022
Voorstelling “Auke Wiebes” (van een hylper bruiloft, en fantastische grootschipper en een reis naar de Russische tsaar) [i.v.m. COVID Afgelast]

Zondag 13 maart 2022
Balfolk

Zaterdag 9 april 2022
– Districtdag FFGN “optredens van de Noordelijke folkloregroepen in en om Hindeloopen”

– Opening tentoonstelling 110 jaar Aald Hielpen in Museum Hindeloopen – Klik hier voor meer info
– Aanbieden fotoboek 110 jaar Aald Hielpen

Zaterdag 14 mei 2022
Sits Lezing en presentatie – Klik hier voor meer info

4/5/6 juni 2022
Internationaal Folklore Festival Hylpen

2 September 2022
Avondwandeling door Hylpen – Klik hier voor meer info

Zondag 18 September 2022
Lezing Hylper taal – Klik hier voor meer info

Zaterdag 15 oktober 2022
Feestavond 110 jaar Aald Hielpen. Voor leden, oud-leden, donateurs en iedereen die Aald Hielpen een warm hart toedraagt.

Vrijdag 18 November 2022
Hylper dag. Feest der Hylper cultuur voor de jeugd

Zaterdag 17 December 2022
18de -eeuwse wintermarkt

We hopen zo een programma neer te zetten waarbij de unieke Hylper cultuur in het zonnetje wordt gezet. We geven aandacht aan onze prachtige kleding, mooie schilderkunst en unieke taal.

Maar we vragen ook uw hulp. Heeft u nog foto’s, attributen of mooie verhalen over de geschiedenis van Aald Hielpen dan horen we dat graag. U kunt deze mailen naar info@aaldhielpen.nl of contact opnemen met onderstaande bestuursleden.

Voor het internationale dansfestival zijn we op zoek naar mensen die leden van de dansgroepen 2 nachten onderdak kunnen bieden. U kunt hiervoor ook contact opnemen met onderstaande bestuursleden of een mail zenden naar info@aaldhielpen.nl.

We maken er een geweldig feest van, tot snel!

Bestuur Aald Hielpen

Jaap Kruis
Jannie van der Bijl
Klaas-Jan de Roos
Toos van den Broek
Egbert van Elselo