Cultuur

Op deze pagina vindt u verschillende links naar interessante zaken en documenten die met cultuur en volklore te maken hebben, maar niet specifiek over Aald Hielpen gaan.

Inspiratiedag Levende Folklore:
Op zaterdag 30 januari jongstleden hielden wij voor het eerst een inspiratiedag Levende Folklore. Wij zijn er allemaal van doordrongen dat de mooie Nederlandse folklore niet mag uitsterven. Ook in de toekomst moeten mensen kunnen genieten van de traditionele Nederlandse dans, muziek en klederdracht. Nederlandse folklore hoort toch immers bij de identiteit en geschiedenis van ons land. Daar gaat het Landelijk Overleg Levende Folklore zich de komende tijd voor inzetten.

Lees hier het: Verslag inspiratiedag Levende Folklore op 30 januari 2016

Bron: Landelijk Overleg Levende Folklore & Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland