Op deze pagina vindt u verschillende links naar interessante zaken en documenten die met cultuur en folklore te maken hebben, maar niet specifiek over Aald Hielpen gaan.

Link: Museum Hindeloopen

Het Museum Hindeloopen (voorheen: Hidde Nijland Museum) is een cultuurhistorisch museum in het Nederlandse stadje Hindeloopen, een van de Friese elf steden. In het museum zijn Hindelooper schilderkunst, kostuums en scheepvaarthistorie te vinden.

Bezoek hier de website van Museum Hindeloopen

Link: Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed

Immaterieel Erfgoed Hindeloopen is opgericht om toekomst te geven aan Hindelooper tradities – taal, klederdracht, ambachten – en om ervoor te zorgen dat die generatie op generatie worden doorgegeven en eigen gemaakt.

Bezoek hier de website van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen

Link: Immaterieel Erfgoed Nederland

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.

Bezoek hier de website van Immaterieel Erfgoed

Docu: Inspiratiedag Levende Folklore:

Op zaterdag 30 januari 2016 hielden wij voor het eerst een inspiratiedag Levende Folklore. Wij zijn er allemaal van doordrongen dat de mooie Nederlandse folklore niet mag uitsterven. Ook in de toekomst moeten mensen kunnen genieten van de traditionele Nederlandse dans, muziek en klederdracht. Nederlandse folklore hoort toch immers bij de identiteit en geschiedenis van ons land. Daar gaat het Landelijk Overleg Levende Folklore zich de komende tijd voor inzetten.

Lees hier het: Verslag inspiratiedag Levende Folklore op 30 januari 2016

Bron: Landelijk Overleg Levende Folklore & Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Link: Federatie van Folkloristische Groepen

De doelstelling van de Federatie is het opwekken van begrip voor- en belangstelling in- de oude Nederlandse volkscultuur en de bevordering daarvan, met name zoals deze volkscultuur tot uiting komt in muziek en dans, volkskunst, streektaal, ambacht, gildewezen, spel en sport.

Bekijk hier de website van de Federatie

Aankomende evenementen