AH CD

Hylper fòrzen út dy likje stea

In het repertoire van Aald Hielpen waren altijd al een aantal liederen in de Hindelooper taal opgenomen. Van deze en nog veel meer liederen is in 2003 een CD opgenomen om de liederen voor vergetelheid te behoeden. Voor zover bekend is het ook de eerste CD in de Hindelooper taal.

Het merendeel van de liederen op deze CD is geschreven door Sierd Okkes Roosjen. Al in 1855 werden ze door hem uitgebracht in een boekje: Taalproeven van Hindeloopen. Meestal heeft hij destijds bekende melodieën gebruikt om de rijmen op muziek te zetten. Roosjen heeft meerdere liederen geschreven over alledaagse dingen, bijvoorbeeld over toen ook al actuele zaken als wat je zoal niet met geld zou kunnen doen. Natuurlijk werd er gezongen over de liefde en de gebruiken rond huwelijk en verkering krijgen in Hindeloopen. In andere liederen wordt het wintervermaak op het ijs bezongen of is het zeemansleven het onderwerp. Een lied werd vaak afgesloten met een moraal, zoals in die tijd gebruikelijk was. Kortom Roosjen en een aantal onbekende tekstdichters hebben ons een schat aan materiaal achtergelaten dat door Aald Hielpen is vereeuwigd.

Om u een indruk te geven wat er zoal op deze CD staat, kunt u hier een deel van twee liederen beluisteren:

De strúners by naet. (2 Mb, mp3)


In dit lied wordt het oude gebruik bezongen om ’s avonds met een groep jongeren een vrijend paartje te verstoren (strúnen). Als de strúners licht zagen moest er namelijk getrakteerd worden en was het met het vrijen natuurlijk gedaan!

Oenspraik oen de jûngelied op in brulloft.(3.7 Mb, mp3)


Als van het vrijen na verloop van tijd een bruiloft kwam, werd het jonge paar toegezongen waarbij ze allerlei goede raad en gelukswensen kregen.


Bestellen