Nieuwsarchief


In het archief treft u berichten aan over de jaren 2000 t/m vorig jaar.
 

Terug naar nieuwsberichten

 

In het fotoarchief treft u foto's aan van de vele activiteiten en bijzondere voorstellingen, waar Aald Hielpen aan mee heeft gewerkt. In de hoofdpagina van dit archief vindt u de hoogtepunten waaruit doorgeklikt kan worden naar de Jaarmap met meer foto's.

 

 

Jaarlijkse Districtsdag op Terschelling (16 april 2011)

Vorig jaar kwamen alle folkloristische dansgroepen uit Friesland, Groningen en Drenthe naar Hindeloopen voor de Districtsdag. Deze jaarvergadering van het noordelijke district van de Federatie van Folkloristische groepen in Nederland vind elk jaar bij een andere deelnemende groep plaats. Dit jaar ligt de organisatie bij Terschelling, bij de VTV. Districtsdag op een eiland is altijd een bijzondere gebeurtenis. Als de laatste boot vertrekt, zijn wij namelijk nog lang niet uitgedanst. Ook deze keer maakt Aald Hielpen er daarom een lang weekend van.

 

 

Optreden in Nieuw Zeeland in het kader van Fryslan Ferbynt (02-2011)

 

 

 

 

Leden van Aald Hielpen naar Nieuw Zeeland (02-2011)

 

Op 5 februari 2011 vertrokken 4 van onze leden met een grote gecombineerde groep van Friese volksdansers naar Nieuw Zeeland. In Nieuw Zeeland, wonen bijna 11.000 mensen met Friese roots, vooral in de regio Auckland en Hamilton . In februari vindt hier een meerdaags evenement plaats. Dit evenement is bedoeld als aanloop voor de internationale reünie van Friezen die in 2012 plaats vindt.

 

Een dansgroep van 37 dansers en 2 muzikanten samengesteld uit de meeste Friese dansgroepen neemt aan dit festival deel. Voor vertrek heeft de groep nog verschillende keren samen geoefend, onder andere tijdens een weekend op Terschelling. Want elke dansgroep heeft immers haar eigen programma aan dansen.

 

 

 

In het bovenstaande filmpje van Omrop Fryslân op YouTube zijn de dansers ook druk bezig met repeteren. In Nieuw Zeeland staan onder andere optredens op een groot Maori-festival, in bejaardentehuizen e.d. op het programma.

 

Andere links in verban met de reis naar Nieuw Zeeland:

Friezen in Nieuw Zeeland houden reünie

Site van Fryslan ferbynt

 

 

 

Districtsdag van 24 april j.l. zeer geslaagd (25-04-2010)

 

Het is elk jaar weer een prachtig gezicht, al die kleurrijke kostuums uit het noorden van Nederland. Voor alle activiteiten was veel belangstelling. En door het mooie weer bezochten veel dansers één van de gezellige terrasjes in Hindeloopen. 's Avonds kon men immers, na het stamppotbuffet, nog genoeg beweging krijgen op de dansvloer.

Zie voor een sfeerimpressie van deze dag ons fotoarchief.

 

 

24 april 2010: Aald Hielpen organiseert Districtsdag

 

Aald Hielpen is lid van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland. Daarbinnen vormen wij District Noord, met 11 andere dansgroepen uit Friesland, Groningen en Drenthe . Naast Aald Hielpen in de Hindelooper dracht, zijn dit 6 groepen in Friese klederdracht, groepen van Terschelling en Ameland, twee uit Groningen en één uit Drenthe. Meer informatie over en linken naar deze groepen vindt u op de site van de federatie.

 

Eén keer per jaar komen deze folkloreliefhebbers uit District Noord bij elkaar voor de Districtsdag. Al die fleurige, vaak totaal verschillende klederdrachten bij elkaar is altijd weer een prachtig gezicht.  De organisatie is elk jaar in handen van een andere dansgroep. Dit jaar, op zaterdag 24 april, mogen wij gastheer zijn voor onze collega-dansgroepen. Aangezien Hindeloopen geen zalencentrum voor grote groepen heeft, vind de ontvangst door de gemeente plaats in Koudum. In een zo kort mogelijke vergadering worden vervolgens de nodige besluiten genomen en verantwoording afgelegd. 

 

Natuurlijk gaan we daarna naar Hindeloopen. Vanaf 15:00 uur kunt u de groepen hier tegenkomen. De inwoners en bezoekers van Hindeloopen zullen deze middag de groepen niet zien dansen.  Aald Hielpen heeft er deze keer eens voor gekozen om de dansers te vermaken.  Maar tijdens de korte cursussen zilverpoetsen, of zondook vouwen valt er ook nog het nodige te leren. Natuurlijk verzorgen  we rondleidingen door Hindeloopen, krijgen de dansers de gelegenheid de musea te bezoeken, of een puzzeltocht door Hindeloopen te maken. Men kan luisteren naar volksverhalen en nog veel meer.

 

Aan het einde van de middag worden de dansgroepen weer in de Klink in Koudum verwacht. Tegen die tijd moet het stamppotbuffet namelijk klaar staan. Tijdens het avondprogramma kunnen de folkloristen  genieten van het met elkaar dansen.  Elke groep heeft zijn eigen dansen en nu krijg je de gelegenheid om eens een andere dans te leren. De muziek wordt verzorgd door de muzikanten van alle dansgroepen.

De vergadering en het avondprogramma zijn alleen toegankelijk voor dansgroepen en genodigden van District Noord.

 

 

Juni 2009: Elfstedentocht 100 jaar

Dit jaar viert de vereniging "De Friesche 11 steden", bekend van de organisatie van de bekende Elfstedentocht haar honderd jarig bestaan. In de maand juni is Hindeloopen aan de beurt om de festiviteiten in het kader van dit jubileum te organiseren.

 

Natuurlijk levert Aald Hielpen ook een bijdrage aan de festiviteiten. Aald Hielpen heeft diverse liederen over het wintervermaak en wie kent de priksleewedstrijden niet. Momenteel wordt een speciale voorstelling ingestudeerd waar in Aald Hielpen u kennis laat maken met het ijsvermaak in een tijd ver voor het ontstaan van de Elfstedentocht. Op zaterdag 27 juni laat de dansgroep de strenge winter van 1838 met de ijspret op de dichtgevroren Zuiderzee, de wedstrijden met Hindelooper beschilderde priksleden weer herleven.

 

Ook bij andere gelegenheden zoals de opening en de Elfstendenkuiertochten zult u leden van onze vereniging tegenkomen.

 

Het volledige programma kan hier gedownload worden in PDF-formaat.

 

Programma voor de festiviteiten voor de Elfstedenverening in juni 2009 in Hindeloopen.

 

 

Zie voor overige informatie ook op: http://www.11stedenjubileum.nl

 

Jubileum De Meulenvelders (09-2010)

In september 2010 viert Dansgroep De Meulenvelders  het 60 jarig bestaan. Aald Hielpen en andere groepen zijn deze dag te gast in Doesburg

          

Trachtengruppe Sandhorst 50 jaar (7-03-2010)

Op 7 maart 2010 bezocht een deel van de groep Tachtengruppe Sandhorst in Aurich, Duitsland.  Bij deze festiviteiten werden oude contacten vernieuwd. Het werd een weekend waarin uitbundig gedanst werd en wij genoten van de gastvrijheid met thee, gebak en Friesengeist. Zie voor een sfeerimpressie van deze dag ons fotoarchief.

 

Televisieopnamen Nord Deutsche Rundfunk (6-01-2010)

Op dinsdag 6 januari 2010 heeft de dansgroep meegewerkt aan televisieopnamen. Een koude dag, maar wel mooi dat we met priksleden op het ijs van de Sylroede konden. Een mooie promotie voor Hindeloopen.                                              

 

 

Persbericht mei 2007

 

Dansjubileum Aald Hielpen

 

 De folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen uit Hindeloopen bestaat 95 jaar. Dit jubileum wordt zaterdag 19 mei gevierd met een danstournee door Nijefurd, samen met de gastgroep de Eastergoskotsers uit Burgum. 

In 1912 namen enkele Hindeloopers het initiatief tot oprichting van de Stichting Aald Hielpen. Zij wilden het Hindelooper kostuum, dat toen al ruim 30 jaar niet meer gedragen werd, weer tonen bij belangrijke (toeristische) gebeurtenissen.  

In 95 jaar tijd is Aald Hielpen uitgegroeid tot een levendige folkloristische zang- en dansvereniging. De groep gaat regelmatig op reis in Nederland, Europa, maar ook in Japan en Amerika om bekendheid te geven aan de rijke cultuur van Hindeloopen met haar kleurrijke kostuum, het schilderwerk en de eigen taal. 

Aald Hielpen en de Eastergoskotsers geven het jubileum een feestelijk tintje. Deze zaterdag dansen beide groepen ’s ochtends in Hindeloopen en Workum. ’s Middags wordt er opgetreden in Stavoren en Koudum en ter afsluiting nogmaals in Hindeloopen.

Voor de agenda:

zaterdag 19 mei - Viering 95-jarig jubileum Aald Hielpen

Optredens van de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen en de Eatergoskotsers uit Burgum:

10.00 uur     Hindeloopen, Havenkade

11.30 uur     Workum, Merk

14.30 uur     Stavoren, haven

16.00 uur     Koudum, Frieslandplein

17.15 uur     Hindeloopen, Museumplein

 

Persbericht oktober 2005

Festival in Burriana, Spanje.

Achtien leden van de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen uit Hindeloopen waren de afgelopen week te gast in Burriana in Spanje. Burriana ligt noordelijk van Valencia aan de Middelandse zee.  De groep nam deel aan  aan het Festival Internacional de Folclore de la Plana Baixa. Samen met de Roemeense groep ´Vlasca´ en ´El Manar´ uit Algerije en de gastgroep ´L´Arenilla´ uit Burriana. 

 ’s Avonds voor vertrek is in het Journaal te horen dat een bom uit WO II die bij Schiphol gevonden is vliegverkeer behoorlijk kan vertragen. Uiteindelijk vertrekken we met drie uur vertraging waardoor we de aansluitende vlucht missen. Vele uren later, om 23.30 wachten leden van de Spaanse gastgroep ons op in Valencia. Na zo’n dag maakt een weigerachtige bus ook niets meer uit en om 2.00 kan het moede hoofd in de hotelkamer te ruste worden gelegd.

Vrijdag 7 oktober
Deze dag treden we op bij drie basisscholen in Burriana. Nadat we enkele dansen hebben voorgedaan, wordt er zeer enthousiast door de kinderen meegedanst met de Aardige Jongen. Op de tweede school worden we verrast door leerlingen, die in schooluniform ons optreden bijwonen. Avonds is er op een plein in het centrum een ´samen-dansen-happening´. Zowel wij, de dansgroep uit Roemenië en onze gastgroep uit Burriana laten enkele dansen zien, waarna het publiek het ook mag proberen.

Zaterdag 8 oktober
Omdat het voor deze dag geplande optreden in een naburige stad niet door gaat, kunnen we op eigen gelegenheid de omgeving verkennen. Tijdens de strandwandeling zien we dat de kuststrook niet overdreven toeristisch is. Ons hotel staat hier alleen en verder moet je, vooral nu in oktober, moeite doen om een terrasje te vinden. Het weer is prachtig en we genieten volop. Na de lunch oefenen we in het restaurant van het hotel het programma voor ´s avonds nog even. Om 19.30 uur staan wij in het Cultureel Centrum La Mercé klaar voor ons optreden en worden wij in het Spaans aangekondigd. We dansen een afwisselend programma van 19de en 20e eeuwse volksdansen, bestaande uit walsen, polka´s en schotsen en uit kring-, paren- en figuurdansen. De zaal zit ondanks de warmte vrijwel vol. Na het diner gaan we met zijn allen terug naar het hotel. Op de boulevard voor het hotel worden we door de Spanjaarden getrakteerd op zoete Spaanse wijn en koekjes en dansen nog door tot een uur of een.

Zondag 9 oktober
In het centrum van Burriana lopen de drie folkloristische groepen onder muzikale begeleiding in optocht naar het gemeentehuis. Het is ondertussen duidelijk geworden dat de Algerijnse groep vanwege visumproblemen verstek heeft moeten laten gaan.. We worden opgewacht door de burgemeester, de voorzitster van het organisatiecomité en enkele plaatselijk autoriteiten. De groepen worden hier welkom geheten, wisselen geschenken uit waarna het festival officieel met vuurwerk wordt geopend. Op het podium voor het gemeentehuis volgen optredens van de drie groepen. ´s Middags zijn we vrij en deze tijd gebruiken we om ons voor te bereiden op het optreden ‘s avond in theater La Mercé. Aald Hielpen wordt gevraagd om naast de dansvoorstelling de tijd van de afwezige Algerijnen te vullen met een uitleg over klederdracht en cultuur van Hindeloopen. Met behulp van de Spaanse tolk neemt het zeer aandachtige publiek kennis van alles wat Hindeloopen zo speciaal maakt. Terug in het hotel zien wij tot onze verbazing op de lokale tv-zender een zeer uitgebreid verslag van de optocht, de ontvangst en het optreden. De kleurige dracht en de Hindelooper beschilderde butten blijken volgens de vele beelden ervan bij de filmer zeer in de smaak te zijn gevallen.

Maandag 10 oktober

Direct na het ontbijt stappen we ´yn it Hylper´ in de bus. In Burriana treden we op in een verzorgingshuis en bezoeken we een kunstenaar, die elk jaar drie grote praalwagens bouwt. Na het diner kunnen we naar ´de stieren´. Hierbij worden stieren, met fakkels aan hun horens, in met hekken afgesloten straten losgelaten, waarna “jonge”mannen alle kans krijgen om hun moed te bewijzen.. De straten staan vol mensen en er heerst een zeer zinderende sfeer. Dit volksvermaak kan tot de ochtend duren, maar wij houden het om half twee voor gezien.

Dinsdag 11 oktober
Vandaag wordt voor ons een ontspannen dag: geen optredens of officiële verplichtingen. Dus vertrekken we met enkele Spaanse begeleiders per bus naar Peniscola, een uurtje rijden naar het noorden. Hoog boven de stad ligt hier een kasteel uit de 14-de eeuw, gebouwd door de Tempelridders. Het kasteel is later in bezit genomen door paus Benedictus XIII. ´s Avonds bezoeken wij de voorstelling van de Roemeense groep in La Mercé.Het is altijd weer bijzonder om te ervaren hoe divers de folklore in alle landen van de wereld is. De landsaard en de klederdracht bepalen de wijze van dansen en bewegen. De sierlijkheid van de Spanjaarden, het lichtvoetige, snelle bewegen van de (jeugdige) Roemenen en het statige dansen van Aald Hielpen zijn hier goede voorbeelden van. Na afloop zitten we met Roemenen en Spanjaarden gezamenlijk aan het diner. Dat het dan al na tienen is, doet ons alleen maar met meer smaak eten. Trouwens alle maaltijden (twee keer per dag warm) zijn uitstekend verzorgd. Dan is het tijd voor een ´fiësta´. Op de muziek van Spaanse muzikanten dansen we met zijn allen verschillende Spaanse dansen, soms tot we er bijna bij neervallen. 

Woensdag 12 oktober
We worden gewekt door enorme plensbuien, die echter al gauw wegtrekken. Vandaag, onze laatste dag, doen we het weer rustig aan. Het is een nationale feestdag en er is markt in de straten. Vanavond is er nog een galaoptreden en zullen er cadeaus worden uitgewisseld en vele, vele dankwoorden worden uitgesproken. We hebben hier een prachtige week gehad, geweldig gastvrije Spanjaarden ontmoet, heerlijk van de zon genoten. 

Persbericht:
augustus 2005

Deelname aan festival in Burriana Spanje.

 

Op 6 oktober as. vertrekt  de folkloristische Zang- en Dansgroep " Aald Hielpen" naar  Burriana in Spanje om deel te nemen aan een festival. Het plaatsje Burriana ligt  ongeveer 50 km. van Valencia verwijdert . De groep bestaat uit 18 personen. Bij dit festival zijn  groepen uit Kenia en Algerije aanwezig en een andere groep  uit Spanje. Natuurlijk treedt de eigen groep uit Burriana, Grup de Danses Tradicionals l'Arenilla ook op. Tijdens dit festival dansen we op verschillende plaatsen o.a. scholen en bejaardentehuizen  en  moet er een lezing verzorgt worden door onze groep over de Hindelooper klederdracht en de geschiedenis van de stad en streek. Natuurlijk ontbreekt een galavoorstelling in het plaatselijk theater niet en staat er een toeristische trip op het programma. Het festival duurt van 7 t/m 12 oktober. Op 13 oktober komt de groep weer thuis uit Spanje.

 

                

Website van Grup de Danses Tradicionals l'Arenilla . Deze pagina's zijn franstalig.

 

In de regionale krant Levante werd het festival als volgt aangekondigd:

 

Persbericht
Aug. 2003
Eerste Cd met Hindelooper liederen

Na de jubileumvoorstelling van november vorig jaar is de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen uit Hindeloopen direct gestart met repeteren voor de opnamen van een CD met Hindelooper liederen. Op 29 augustus wordt het eerste exemplaar aan Gurbe Douwstra, presentator bij Omrop Fryslân en troubadour, aangeboden.

Aald Hielpen probeert als folkloristische vereniging het cultuurgoed van Hindeloopen te bewaren. Middels dans, muziek, zang, klederdracht, voorstellingen en toneelspel probeert de groep haar doelstellingen uit te dragen.  In het repertoire van Aald Hielpen  waren altijd al een aantal liederen in de Hindelooper taal opgenomen. Deze en nog veel meer liederen zijn nu vastgelegd op een CD om ze voor vergetelheid te behoeden. Voor zover bekend is het ook de eerste CD in de Hindelooper taal.

Het merendeel van de liederen op deze CD is geschreven door Sierd Okkes Roosjen. Al in 1855 zijn ze uitgebracht in een boekje: Taalproeven van Hindeloopen. Voor de melodieën werden over het algemeen bestaande melodieën gebruikt. Roosjen heeft meerdere liederen geschreven over alledaagse dingen, bijvoorbeeld over wat je zoal niet met geld zou kunnen doen. Ook werd er gezongen over de liefde en de gebruiken rond huwelijk en verkering krijgen.  In andere liederen wordt het wintervermaak op het ijs bezongen als de mannen thuis zijn of is het zeemansleven het onderwerp. Een lied werd vaak afgesloten met een voor die tijd gebruikelijke moraal. Kortom Roosjen en een aantal onbekende tekstdichters hebben ons een schat aan materiaal achtergelaten dan nu door Aald Hielpen is vereeuwigd.

Al deze liederen en nog veel meer zijn te horen op de CD:


Van een paar liederen is een fragment te downloaden van de Winkelpagina.  Daarnaast worden op deze pagina de bestelmogelijkheden aangegeven.

Persbericht
Nov. 2002
 

Van een

 
Hylper

 

Bruiloft

 

en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en een

 

reis

 

naar de

 Russische

 

tsaar

 

een

 

fantastische

 

grootschipper

 

 

1912 - 2002
Aald Hielpen 90 jaar

De Stichting Aald Hielpen werd in 1912 opgericht. Het oorspronkelijke doel van de Stichting was het bewaren van de oude Hindelooper kleding en het dragen ervan t.b.v. promotionele doeleinden. Inmiddels is Aald Hielpen uitgegroeid tot een actieve folkloristische zang- en dansvereniging.

T.g.v. het 90-jarig bestaan organiseerde de folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen op zaterdag 16 november 2002 een jubileumavond. Deze avond werd er een toneel-, muziek- en dansvoorstelling in Hindelooper klederdracht opgevoerd. Op een bruiloft anno 1820 gaven Okke Kat en Jaike Ulferts elkaar het ja-woord. Tijdens de bruiloft vertelde de legendarische Auke Wybes over zijn reis naar St. Petersburg

Op zaterdagmiddag 1 juni organiseerde Aald Hielpen in het kader van dit jubileum al een folkloristisch straatfestival in Hindeloopen. Aan dit festival namen de volksdansgroepen 't Smoutpeerke uit België, Scaldis uit Zeeland en Het Hogeland uit Groningen deel. 

Op zaterdag 16 november 2002 vond de de jubileumuitvoering plaats in De Foeke in Hindeloopen.

 

Persbericht mei 2002 Folkloristisch straatfestival in Hindeloopen

Zaterdagmiddag 1 juni a.s. organiseert de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen in Hindeloopen een folkloristisch straatfestival. Aan dit festival zullen de volksdansgroepen 't Smoutpeerke uit België, Scaldis uit Zeeland en Het Hogeland uit Groningen deelnemen. 

Het festival wordt gehouden ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Aald Hielpen. Het straatbeeld in Hindeloopen zal die middag gedomineerd worden door mensen in allerlei verschillende, kleurige kostuums. De volksdansvereniging Scaldis uit Zeeland valt op door haar rijke en statige dracht met de grote, kanten protestantse en katholieke vrouwenmutsen. De groep wordt begeleid door een eigen orkestje. De dansers van Het Hogeland uit Groningen dragen een eenvoudige Groninger werkdracht. De kiepkerel reist met de kist op zijn rug met hen mee en probeert ondertussen zijn waren aan de 'vrouw' te brengen. De volksdansgroep 't Smoutpeerke uit België brengt haar specifieke Vlaamse dansen zowel in pronk- als in werkkleding. Ook de jubilerende vereniging Aald Hielpen ontbreekt niet op het programma.

De Stichting Aald Hielpen werd in 1912 opgericht. Het oorspronkelijke doel van de Stichting was het bewaren van de oude Hindelooper kleding en het dragen ervan t.b.v. promotionele doeleinden. Inmiddels is Aald Hielpen uitgegroeid tot een actieve folkloristische zang- en dansvereniging.

De groepen verzorgen tussen 13.30 en 16.30 uur diverse optredens op een ponton in de haven en in de nieuwe muziektent. Het wordt een middag vol dans, muziek, gezelligheid en bijzondere kostuums uit andere culturen. 

 

Persbericht: mei 2002

Aald Hielpen terug uit Amerika

De leden van de Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen zijn teruggekeerd in Hindeloopen na een verblijf van ruim een week in Amerika. Aald Hielpen was uitgenodigd door de Nederlandse Vereniging in Fulton (Illinois), teneinde een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse ‘Dutch Days’.

 

De eerste twee dagen van de reis werden doorgebracht in Chicago. De familie Kolk uit Fulton verzorgde excursies naar de vele bezienswaardigheden in deze metropool. Er werd o.a. een bezoek gebracht aan de 95-ste verdieping van de John Hancock-wolkenkrabber, het op één na hoogste gebouw van de wereld. Het uitzicht over de stad en het Michiganmeer was hier adembenemend.

 

De plaats Fulton in Illinois was het einddoel van de reis. De leden van de groep werden ondergebracht bij gastgezinnen, die vrijwel allemaal een of meer Nederlandse voorouders hadden. De meesten waren oorspronkelijk afkomstig uit Groningen. De vele souvenirs in de Amerikaanse interieurs en de contacten met Nederland houden de herinneringen aan de Nederlandse achtergrond levend.

Fulton is een kleine provincieplaats in een agrarische omgeving. De staf van de Unity Cristian School heeft Aald Hielpen een dag lang in een Amerikaanse schoolbus meegetroond langs de plaatselijke, voornamelijk kleinschalige, industrieën. Fabrieken, die veelal landbouwmachines leveren of producten die daar mee te maken hebben. Ook de bezichtiging van de stuwdam, het stuwmeer en de sluis in de Mississippi nabij Fulton en een rondrit in de enorme fabriek van John Deere in Moline waren zeer informatief. Later in de week werd een bezoek gebracht aan een boerderij waar bisons worden gefokt.

Het verblijf in de States werd afgesloten met de ‘Dutch Days’, een festival van drie dagen, waarbij de Nederlandse cultuur hoog in het vaandel staat. Deze ‘Days’ worden elk jaar in het eerste weekend van mei georganiseerd. Het thema van dit jaar was ‘In step together’. De organisatie had zich als doel gesteld de culturen van de Nederlandse en de Ierse immigranten en die van de Amerikanen. dichter bij elkaar te brengen.

Aald Hielpen verzorgde een aantal straatoptredens in de Hoofdstraat en bij de oud-Hollandse molen ‘De Immigrant’. Deze molen is een aantal jaren geleden door de Nederlandse Vereniging van Fulton op de Mississippidijk gebouwd. Enkele vrijwilligers, die een molenaarsopleiding in Nederland hebben genoten, zorgen ervoor dat de molen blijft malen.

Met dansgroepen uit de Ierse en de Amerikaanse gemeenschap werden dansen van elkaars repertoire aangeleerd. Daarnaast heeft Aald Hielpen een lezing over de Hindelooper cultuur en een klederdrachtshow gegeven en bovendien twee maal een Hindelooper bruiloft uit 1820 opgevoerd. Het Amerikaanse publiek reageerde enthousiast op deze voor hen zo vreemde cultuur.

 Het hoogtepunt van de Dutch Days was de optocht op zaterdagmiddag. Er liepen veel deelnemers in allerlei verschillende Nederlandse streekdrachten mee, er waren Nederlandse lekkernijen verkrijgbaar zoals poffertjes, banket en oliebollen en er werden allerlei oude Nederlandse gebruiken getoond, bv. het schrobben van de straat en ... Sinterklaas en Zwarte Piet!

Na een verblijf van negen dagen werd de terugreis aanvaard. Aald Hielpen kan terugzien op een reis, waarbij zowel aan Nederlandse als aan Amerikaanse zijde veel van elkaars cultuur is opgestoken.

 

Persbericht:
april 2002

Hindelooper dansgroep opnieuw naar Amerika

De folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen uit Hindeloopen gaat binnenkort weer optreden in de Verenigde Staten. Ging de vorige reis naar Florida, nu is de groep gevraagd mee te werken aan de Dutch Days in Fulton, in de staat Illinois.

Op 26 april as. vertrekt een groep van 17 dansers en muzikanten. Het eerste weekend is Aald Hielpen te gast bij een dansgroep van Nederlandse emigranten in Chicago. Daarna gaat de reis verder naar Fulton.  Door de vele Nederlanders die zich hier sinds 1835 hebben gevestigd, heeft  Fulton altijd nauwe banden met Nederland gehouden. Elk jaar wordt dit in het eerste weekend van mei gevierd met de Dutch Days.

Iedereen kan dan deelnemen aan het Dutch Dinner, in een optocht worden klederdrachten, dansen en gebruiken als het straatschrobben getoond. Tijdens deze dagen zijn er oude ambachten en gebruiken te zien, zijn er Nederlandse producten te koop, worden Nederlandse films vertoond en is er veel aandacht voor hun Nederlandse afstamming door lezingen en workshops over genealogie. De interesse voor Nederland is nog zo levendig, dat men zelfs een Nederlandse molen heeft nagebouwd aan de rivier.

Naast de grote groep, van oorsprong Nederlandse bewoners, heeft Fulton ook nog een Ierse gemeenschap. Dit jaar staan de festivaldagen in het teken van de uitwisseling op het gebied van cultuur en gebruiken. Het doel is een betere samenwerking van de verschillende culturen met hun verschillende achtergronden. Wij zullen daar iets laten zien van onze specifieke Hindelooper cultuur.

 

 

Persbericht:
3 februari 2002
Aald Hielpen in erewacht bij  huwelijk van Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta.

Zaterdag 2 februari was het dan zover, het huwelijk van het jaar. Aald Hielpen was deze dag gevraagd mee te werken aan de festiviteiten. Wij moesten vroeg opstaan om tijdig in Zurich te zijn, waar we in de bus konden stappen voor de reis naar Amsterdam. Even na 9 uur melden wij ons, net als de andere deelnemers van de erewacht, bij de Marinekazerne in Amsterdam. Hier kregen wij na de paspoortcontrole de identiteitskaart die we nodig hadden om op onze plaats op de route te komen. Ondertussen konden we de voltrekking van het burgerlijk huwelijk van Kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguita via televisies volgen.

Voordat de kerkelijke inzegening begon moest de erewacht naar de bussen vertrekken. In colonne ging het naar het centrum van Amsterdam. Langs de route stonden toen al vele mensen te wachten die ook naar ons uitbundig zwaaiden. We begonnen ons ook een beetje VIP te voelen. De burgerwacht, zoals wij genoemd werden, van de provincie Friesland stond opgesteld op de Nieuwe Zijds Voorburgwal. We werden goed beschermd door de Luchtmacht, die naast ons stond. Het wachten op het moment dat de Gouden Koets voorbij zou komen werd benut met het bekijken van de mensen die in allerlei uitdossingen langs kwamen. Wij mochten toen nog foto's maken, later tijdens het passeren van de Gouden Koets met gevolg was dat niet toegestaan. De spanning was ook bij ons wel voelbaar toen het eindelijk zover was. De stoet trok vlak langs ons. De paarden waren soms wel erg onrustig, maar gelukkig ging alles goed. En binnen de korste keren was de stoet voorbij en het feest afgelopen. Begeleid door de politie gingen we terug naar de kazerne om de achtergebleven spullen op te halen, waarna de reis terug naar Friesland begon.

Persbericht:  mei 2001
Aald Hielpen bij Koninklijke Bruiloft

Op zaterdag 19 mei zal het huwelijk worden voltrokken tussen Prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle provincies uitgenodigd. Alle folkloristische groepen uit Friesland zijn gevraagd om hieraan mee te werken. Als resultaat zal een bus met 50 personen deze dag naar den Haag afreizen. Namens Aald Hielpen zullen 2 paren bij de festiviteiten aanwezig zijn. Ze worden om 9 uur in Den Haag verwacht en 's avonds rond de klok van 6 uur zullen ze weer terug zijn. De delenemers zullen langs de route een erehaag vormen. Het zal vast een kleurrijk geheel zijn. Voor ons als dansgroep is het een hele eer, maar ook een bijzondere belevenis om hiervoor uitgenodigd te worden.

 

Persbericht: april 2001
Zwitserse en Zweedse dansgroepen in Hindeloopen

Komende week bezoekt een Folklore Groep uit Zwitserland onze omgeving. Ze maken een trip met het schip "Swiss Crystal" door Nederland en op de plaatsen die ze aandoen proberen ze contacten te leggen met folkloregroepen uit Nederland. Komende maandag 23 april zijn ze in Stavoren en vandaar uit komt men per bus naar Hindeloopen. De groep is samengesteld uit leden van verschillende plaatsen en ze brengen een programma van Zwitserse liedjes en dansen Natuurlijk danst Aald Hielpen ook, wanneer het weer dat toelaat buiten en bij slecht weer in de Foeke. Aanvang 20.30

Een paar dagen later en wel op 27 april verwelkomen we een groep uit Zweden.Bij deze groep' By Folkdanslag",uit het plaatsje By in de provincie Dalarna, zijn wij in 1997 te gast geweest. We hebben daar samen het Midzomernachtsfeest gevierd. Het werd dan ook wel tijd, dat we hen kennis zouden laten maken met Hindeloopen en de mooie Zuidwesthoek van Friesland. Ze blijven hier tot 2 mei en verblijven zolang bij leden van onze groep. Natuurlijk zullen we ook een aantal optredens verzorgen in Nijefurd. Zaterdagmiddag 28 april op de Merk in Workum om 14.00 uur, Maandagmiddag in Hindeloopen (bij slecht weer in de Foeke) en in Stavoren bij de Kaap (bij slecht weer in de Kaap) De exacte tijden van deze optredens zijn nog niet bekend. 

 

Persbericht:
november
2000
Succes Aald Hielpen in Florida

Na een verblijf van bijna drie weken in Walt Disney World Florida zijn op zaterdag 18 november de leden van de Folkloristische Zang- en dansvereniging Aald Hielpen uit Hindeloopen weer in Fryslân teruggekeerd. Aald Hielpen vertegenwoordigde Nederland bij de viering van het millennium in Disney World.

In het park Epcot, een van de vier Disneyparken in Florida, besteedt Walt Disney World gedurende 15 maanden extra aandacht aan de viering van het millennium. Speciaal hiervoor is i.s.m. met Expo 2000 Hannover een groot paviljoen, het Millenniumvillage, gebouwd. In dit millenniumdorp presenteren zich 24 landen uit de hele wereld d.m.v. educatieve spelletjes, beelden, demonstraties van volkskunst, smaken, geuren en geluiden.

Middenin het millenniumdorp is een klein theater gesitueerd, waar elke dag minstens acht voorstellingen worden gegeven met zang, dans en muziek van over de hele wereld. Het is een soort inlooptheater, waar de mensen tijdens de optredens op elk moment binnen kunnen lopen en weer kunnen vertrekken. Het theater telt ongeveer 250 zitplaatsen. Elke week of om de paar weken is er weer een ander land vertegenwoordigd, waarbij men probeert de culturele verscheidenheid zo groot mogelijk te krijgen.

Aald Hielpen heeft hier drie keer per dag opgetreden met een programma van ca. 25 minuten. Het programma was afgestemd op de smaak van het Amerikaanse publiek met veel afwisseling in dans en zang. De optredens waren een groot succes: de dansen en vooral ook de uitleg over de kleurrijke kostuums werden bijzonder gewaardeerd. Na de optredens konden er door de leden van Aald Hielpen contacten worden gelegd met het publiek. Het dagprogramma bood naast de optredens voldoende tijd om alle vier Disneyparken uitgebreid te bekijken.

Aald Hielpen is de enige groep uit Nederland, die uitgenodigd is om deel te nemen aan de Disney millenniumviering. De overtocht naar Amerika werd gesponserd door het Nederlands Bureau voor Toerisme. Het verblijf in Amerika werd betaald door Walt Disney World.

Voor Aald Hielpen was deze reis naar Florida een bijzondere ervaring. Om te beginnen de uitdaging om een boeiend programma te brengen voor een veeleisender publiek dan het Nederlandse. Daarnaast was het interessant om een kijkje te kunnen nemen in de Amerikaanse samenleving en het reilen en zeilen mee te maken van een grote organisatie als Walt Disney World. Bij het vertrek werd Aald Hielpen door Disney World speciaal schriftelijk bedankt voor de succesvolle optredens en de prettige samenwerking.

 

Persbericht:
september
2000
Hindelooper dansgroep gaat naar Amerika

De folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen uit Hindeloopen is uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de millenniumfestiviteiten van Walt Disney World in Florida. Gedurende drie weken treedt de groep bijna dagelijks op in het theater van het Millennium Village.

Het Amerikaanse pretpark Walt Disney World in de staat Florida viert het hele jaar 2000 het begin van een nieuw millennium. Speciaal voor deze viering werd een nieuw paviljoen gebouwd, Millennium Village genaamd,  met een oppervlakte van 18.000 m2. In het paviljoen worden onder andere tentoonstellingen gehouden en laten handwerklieden hun vaardigheden zien. De deelnemers komen uit 20 verschillende landen. In het Millennium Village werd ook een nieuw theater van 1500 m2 geopend. Gedurende het hele jaar treden hier muziek-, dans- en klederdrachtgroepen uit de hele wereld op.

De belangstelling vanuit Nederland voor deelname aan de millenniumfeesten was groot. Slechts twee Nederlandse dansgroepen konden voor deze reis naar Amerika in aanmerking komen. De leden van Aald Hielpen zijn dan ook dolgelukkig dat zij door Walt Disney World uitgekozen zijn. Het Nederlands Bureau voor Toerisme neemt de reis voor haar rekening en Walt Disney World verzorgt de rest. Het vertrek staat gepland voor 30 oktober aanstaande.

Momenteel is de dansgroep elke week druk aan het repeteren. In het theater moet immers vier tot vijf keer per dag een wervelende voorstelling gegeven worden. Aald Hielpen heeft de afgelopen twee jaar al heel veel tijd besteed aan het vernieuwen van het repertoire. Eerst werd onder leiding van een deskundige dirigent de zang aangepakt. Vervolgens ging op 7 juli jl. in het kader van Simmer 2000 de nieuwste productie van Aald Hielpen in première. Het werd een soort musical in klederdracht, "Vrijen, trouwen en feesten anno 1820" genaamd. Elementen uit deze vernieuwde voorstellingen konden weer gebruikt worden bij het samenstellen van een show, toegesneden op het theater van Walt Disney World.

Naast de voorstellingen houden de dansers nog voldoende vrije tijd over om de vier pretparken, waar Walt Disney World uit bestaat en de omgeving van Orlando te verkennen. Na vele voorstellingen, waarschijnlijk meer dan 70, hoopt Aald Hielpen op 18 november weer thuis te komen.

 

 

Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen  |  Tuinen 18,  8713 KM Hindeloopen  |  +31 (0)514-521508  |  Mail ons


Copyright Aald Hielpen 2012